CASES

Våra kunder är företag som vågar ifrågasätta och förbättra varje dag.
Vi är stolta att vara deras samarbetspartner!

– CASE

ETT LÅNGVARIGT UPPDRAG 
HOS PDSVISION

Process för IFRS, årsredovisning, kassaflöde, konsolidering, förvärv samt stöd till CFO. Ett långsiktigt uppdrag med målet att skapa bestående förmåga.

 

– CASE

UTMANINGAR OCH FÖRÄNDRING
HOS QLEANAIR

Sätta upp rutiner och processer för koncernrapportering, utbilda personal och därefter kvalitetssäkra arbetet, utveckla konsolidering och kassaflödeshanteringen i egen utvecklad excelmodell samt presentation av finansiell information inför börsnotering.

– CASE

DET BÖRJADE MED EN
IFRS IMPLEMENTATION HOS B3

Konvertering till IFRS inför börsintroduktion och vägledning vid utformande av rapportering för att uppnå de krav som börsen ställer, kvalitetssäkrare vid varje kvartalsrapportering och redovisningstekniska frågor. 

 

BOX 7558, 103 93 STOCKHOLM
POSTHUSET, VASAGATAN 28

kontakt@proxecutive.se

08 – 791 66 30

Org.nr. 556657-1930