Om ProXecutive

Om ProXecutive

ProXecutive bygger bestående förmåga!

ProXecutive erbjuder ditt företag spetskompetens inom verksamhetsutveckling, management och inom det finansiella tjänsteområdet.

Vi i vår tur söker företag och ledare som vill förnya, förändra, ifrågasätta, utbilda, effektivisera, omorganisera och utveckla. Vi vill hjälpa dig och ditt företag att bygga bestående förmåga så att verksamheten kan drivas effektivt och lönsamt på lång sikt!

Det började med bröderna Jonsson

ProXecutive grundades av bröderna Lars och Thomas Jonsson 2004. De arbetade i många år som revisorer på framstående internationella revisionsbyråer, men upplevde att de inte riktigt hade utrymme att leverera det kunderna verkligen behövde. Med ProXecutive fick de möjligheten att komma sina kunder närmare och hjälpa dem att nå förbättrad lönsamhet med aktiva insatser på flera områden. ProXecutive tillhandahåller idag en unik kombination av tjänster inom flera gränsöverskridande områden.

ProXecutive växer

ProXecutives tjänster är mycket efterfrågade och verksamheten växer kontinuerligt med nya kunder och nya anställda. Idag finns nio kompetenta konsulter samt ett så kallat ”Advisory board” med två rådgivare med tung kompetens tillgänglig inom de tre tjänsteområdena, Finansiell rapportering, Verksamhetsutveckling och Chef att hyra.