VÅRA TJÄNSTER

FINANSIELL RAPPORTERING

Våra konsulter sätter sig in i just ert företags situation och kan med sin erfarenhet och kompetens vägleda och bidra till en effektivare verksamhetsstyrning och en säkrare extern och intern rapportering.

 

INTERIMSTJÄNSTER

Vi hjälper dig och ditt företag att operativt lösa kritiska utmaningarsamt att implementera satta strategier utifrån vår värdegrund att bygga bestående förmåga. När du anlitar en konsult hos oss får du hela ProXecutives kompetens. I nära samverkan. 

 

BOX 7558, 103 93 STOCKHOLM
POSTHUSET, VASAGATAN 28

kontakt@proxecutive.se

08 – 791 66 30

Org.nr. 556657-1930