Finansiell rapportering

Finansiell rapportering

Koll på läget ger bra beslut

Att ha kontroll över sin situation kan vara avgörande för ett företags framtid. ProXecutive hjälper dig att få fram underlag och rapporter som gör att du kan tolka informationen rätt och därigenom fatta rätt beslut.

Bra rapportering förbättrar verksamheten

ProXecutive erbjuder den bästa och mest gedigna kompetens du kan få inom finansiell intern och extern rapportering. Våra uppdrag sträcker sig från stora koncerner till ägarledda företag. Oavsett hur komplicerad din organisation är, låter vi bra rapportering, rådgivning och analys förbättra din verksamhet!

Finansiell rapportering – Det här gör vi!

Lönsamhet, analys och åtgärd, tillförlitlighet i finansiell rapportering, utvecklar rapporteringen, driver arbetet med årsredovisningar, bokslut, finansiell rapportering, koncernredovisning och rapportering, finansiell kommunikation, kassaflödesanalys, prognoser och budget, ekonomihandbok, deklarationer, skatter och dispositioner, utvecklar affärssystem, due diligence, KIF-analys och rådgivning, projektledning

Chef att hyra

Chef att hyra

Kris och panik? Sjukdom, omorganisation eller nytt jobb. Ibland står du där, utan ditt företags nyckelperson på plats. Tack vare tillgång till hög och gedigen kompetens kan ProXecutive klara dig ur knipan, även under en längre tid. Snabb tillgång till hög kompetens Ibland uppstår situationer då företag snabbt behöver få in kvalificerad kompetens. Till exempel… Läs mer >

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Styra rätt eller köra i diket? Vad är det som gör att en verksamhet blir lönsam på lång sikt? Att välja rätt väg är inte alltid så lätt. Det kan vara svårt att få tiden att räcka till, att ta sig tiden att lyfta blicken och jobba strategiskt framåt. Kanske saknas erfarenhet eller bara inspirationen.… Läs mer >