Anders Fritz börjar som VD på ProXecutive Interim

Anders Fritz börjar som VD på ProXecutive Interim

Det är med stor glädje och entusiasm som vi nu tar ett tydligare grepp om interimserbjudandet på ProXecutive säger Lars Jonsson, grundare och Managing Partner. Under 20 år har vi erbjudit konsulttjänster och rådgivning inom kvalificerade och avancerade redovisnings- och ekonomifrågor, såsom koncernredovisning och IFRS.

För att stärka vårt erbjudande har vi nu lagt vårt interimserbjudande i en separat enhet under ledning av Anders Fritz som har lång erfarenhet av att jobba med interimsaffär och rekrytering. Vi gör det dels för att tydliggöra skillnaderna mellan kvalificerad rådgivning och interimsaffärer och dels för att kunna stärka båda erbjudandena och ge ett ännu bättre erbjudande till våra kunder säger Lars Jonsson.

Med kopplingen mellan vår interimsaffär på ProXecutive Interim och ProXecutive Advisory får vi ett erbjudande som jag inte sett hos någon annan leverantör säger Anders Fritz. Han tillägger – Det är bra för kunden och det är bra för konsulterna.

Visa mer