FINANSIELL RAPPORTERING

Våra konsulter sätter sig in i just ert företags situation och kan med sin erfarenhet och kompetens vägleda och bidra till en effektivare verksamhetsstyrning och en säkrare extern och intern rapportering.

BRA RAPPORTERING
FÖRBÄTTRAR VERKSAMHETEN

ProXecutive erbjuder den bästa och mest gedigna kompetens du kan få inom finansiell intern och extern rapportering. Våra uppdrag sträcker sig från stora koncerner till ägarledda företag. Oavsett hur komplicerad din organisation är, låter vi bra rapportering, rådgivning och analys förbättra beslutsunderlagen för din verksamhet!

Legal rapportering

Våra konsulter stödjer ekonomichefer och CFO:s med den finansiella legala rapporteringen och löser kvalificerade redovisningsfrågor.

 • Koncernredovisning
 • Kassaflödesanalys
 • Komplexa årsredovisningar
 • Delårsrapporter
 • Deklarationer
 • IFRS implementationer
 • K3 övergångar

Operationell rapportering

Vi hjälper er med den operativa rapporteringen så att företagets mål och verksamhetsinriktning följs upp och skapar bra interna besultsunderlag.

 • Ledningsrapportering
 • Prognoser, budget & analys
 • KPI/nyckeltal
 • Likviditetsprognos
 • Lönsamhetsanalys

Processer/rutiner

Vi hjälper er i projektform att effektivisera och säkerställa processer och rutiner med en tydlig koppling till verksamhetens systemstöd.

 • Kartläggning av krav på effektivitet och säkerhet
 • Säkerhetsställer att rätt indata används till system och analys
 • Sätta rätt ekonomimodell som speglar företagets affärsmodell
 • Dokumentera och informera genom verksamhets-/ekonomihandbok
 • Hitta rätt systemstöd
 • Projektledare för komplexa årsredovisningar

Vill du veta mer?

Prata med Kent Gerhardsson

kent.gerhardsson@proxecutive.se

08 – 791 66 36

Vill du veta mer?

Prata med Sven Egnell

sven.egnell@proxecutive.se

08 – 791 66 34

BOX 7558, 103 93 STOCKHOLM
POSTHUSET, VASAGATAN 28

kontakt@proxecutive.se

08 – 791 66 30

Org.nr. 556657-1930