Finansiell rapportering

Finansiell rapportering

Finansiell rapportering

Utifrån vår erfarenhet och kompetens vägleder och bidrar vi till en säkrare extern och intern rapportering, vilket ger effektivare verksamhetsstyrning. ProXecutive erbjuder den bästa och mest gedigna kompetens du kan få inom finansiell intern och extern rapportering. Våra uppdrag sträcker sig från stora koncerner till ägarledda företag. Oavsett hur komplicerad din organisation är, låter vi bra rapportering, rådgivning och analys förbättra beslutsunderlagen för din verksamhet!

Finansiell rapportering

Utifrån vår erfarenhet och kompetens vägleder och bidrar vi till en säkrare extern och intern rapportering, vilket ger effektivare verksamhetsstyrning. ProXecutive erbjuder den bästa och mest gedigna kompetens du kan få inom finansiell intern och extern rapportering. Våra uppdrag sträcker sig från stora koncerner till ägarledda företag. Oavsett hur komplicerad din organisation är, låter vi bra rapportering, rådgivning och analys förbättra beslutsunderlagen för din verksamhet!

Bra rapportering förbättrar verksamheten

Bra rapportering förbättrar verksamheten

Legal rapportering

Våra konsulter stödjer ekonomichefer och CFO:er med den finansiella legala rapporteringen och löser kvalificerade redovisningsfrågor.

Koncernredovisning
Kassaflödesanalys
Komplexa årsredovisningar
Delårsrapporter
Deklarationer
IFRS-implementationer
K3 övergångar

Operationell rapportering

Vi hjälper er med den operativa rapporteringen så att företagets mål och verksamhetsinriktning följs upp och skapar bra interna beslutsunderlag.

Ledningsrapportering
Prognoser, budget & analys
KPI/nyckeltal
Likviditetsprognos
Lönsamhetsanalys

Processer/rutiner

Vi hjälper er i projektform att effektivisera och säkerställa processer och rutiner med en tydlig koppling till verksamhetens systemstöd.

Kartläggning av krav på effektivitet och säkerhet
Säkerställer att rätt indata används till system och analys
Sätta rätt ekonomimodell som speglar företagets affärsmodell