INTERIMSTJÄNSTER – EN FIRMA

Vi hjälper dig och ditt företag att operativt lösa kritiska utmaningar samt att implementera satta strategier utifrån vår värdegrund att bygga bestående förmåga. När du anlitar en konsult hos oss får du hela ProXecutives kompetens. I nära samverkan. 

SNABB TILLGÅNG TILL HÖG AFFÄRSMÄSSIG KOMPETENS 

Ibland uppstår situationer då man fort behöver få in kvalificerad kompetens. Våra erfarna konsulter sätter sig snabbt in i verksamheten och stöttar omgående upp ekonomifunktionen. I vår interimslösning ingår att se över möjligheter till att affärsmässigt förbättra, förstärka och utveckla ekonomifunktionen. Digital transformation och lönsamhet står i fokus. 

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS

Vi tillhandahåller interimslösning för hela ekonomifunktionen, från redovisningskonsulter till CFO inom börsföretag till ägarledda och PE-ägda företag. Vår särskilda spetskompetens finns inom: 

  • Koncernredovisning 
  • Controlling 
  • Redovisningsspecialist 
  • CFO 

Vill du veta mer?

Prata med Lars Jonsson

lars.jonsson@proxecutive.se

08 – 791 66 33

Vill du veta mer?

Prata med Thomas Falck

thomas.falck@proxecutive.se

08 – 791 66 37

BOX 7558, 103 93 STOCKHOLM
POSTHUSET, VASAGATAN 28

kontakt@proxecutive.se

08 – 791 66 30

Org.nr. 556657-1930