Interims-tjänster

Interimstjänster

Snabb tillgång till hög affärsmässig kompetens

Snabb tillgång till hög affärsmässig kompetens

Ibland uppstår situationer då behovet av att säkerställa kompetens med hjälp av en interimskonsult inom ekonomi är brådskande. Det finns många anledningar till att stötta upp med en konsult inom ekonomi – tillfällig frånvaro, täcka upp mellan rekryteringar, projekt, tillfälligt hög arbetsbelastning, börsnotering, ny organisation och många andra anledningar. Vi hjälper dig att hitta den konsult som är bäst kvalificerad för varje situation. Med lång erfarenhet sätter sig våra interimskonsulter inom ekonomi snabbt in i verksamheten.

Interimskonsult som tillför extra värde

ProXecutive Interim har ett unikt erbjudande. Våra interimskonsulter jobbar i nära samarbete med ProXecutive Advisory som tillför djupare kompetens inom bland annat koncernredovisning, IFRS och andra uppdaterade regelverk. Vi hanterar många av de frågeställningar som de flesta företag vänder sig till sin revisor för att få tillgång till. Flera av våra medarbetare på ProXecutive Advisory är fd auktoriserade revisorer som arbetat som konsulter inom kvalificerad redovisning i minst 10 år.

Våra tjänster:

CFO

Ekonomichef

Koncernredovisningschef

Senior redovisningsekonom

Koncernredovisare

Redovisningschef

Redovningsspecialist

Controllerchef

Controller

Interims konsult som tillför extra värde

ProXecutive Interim har ett unikt erbjudande. Våra interimskonsulter jobbar i nära samarbete med ProXecutive Advisory som tillför djupare kompetens inom bland annat koncernredovisning, IFRS och andra uppdaterade regelverk. Vi hanterar många av de frågeställningar som de flesta företag vänder sig till sin revisor för att få tillgång till. Flera av våra medarbetare på ProXecutive Advisory är fd auktoriserade revisorer som arbetat som konsulter inom kvalificerad redovisning i minst 10 år.

Våra tjänster:

• CFO

• Ekonomichef

• Koncernredovisningschef

• Koncernredovisare

• Redovisningschef

• Redovningsspecialist

• Controllerchef

• Controller

Vår process

Vår process

På ProXecutive Interim är vi måna om den personliga kontakten för att på bästa sätt kunna matcha den interimskonsult som passar bäst för uppdraget och det behov du har. Vi har alla lång erfarenhet både av att presentera den konsult som passar bäst vid varje enskilt tilfälle och att ha jobbat som ekonomer själva. Vi har suttit på din stol och vet vad varje situation kräver. Vi tror på det personliga mötet för att kunna fånga både det konkreta och subtila. För oss är varje företag och varje situation unik. När andra satsar på ”personliga” massutskick så siktar vi på att lära känna varje organisation och individ för bästa resultat. Vi jobbar lika mycket med digitala som personliga möten.

När ett behov uppstår hos någon av våra kunder eller kontakter så börjar vi med att tillsammans gå igenom uppdraget – vilken erfarenhet och kompetens det kräver och när konsulten ska börja sitt uppdrag.

Därefter presenterar vi den eller de konsulter som vi tror bäst matchar uppdraget. I ett personligt möte som sker digitalt eller på plats på ert företag så får ni träffa konsulten så att även ni kan göra bedömningen att kompetens och motivation är den rätta för uppdraget.

Våra konsulter har innan de börjar sitt uppdrag genomgått en bakgrundskontroll som en del i vår kvalitetsprocess.

En annan del i den löpande kvalitetssäkringen är kontinuerlig uppföljning. Vi tycker att det är viktigt med en regelbunden kontakt genom hela uppdraget och att följa upp efter uppdragstidens slut.

Du som är konsult

På ProXecutive Interim har vi mångårig erfarenhet av att jobba med kompetenta och erfarna ekonomikonsulter. Anslut dig till oss och bli en del av vårt nätverk. I samarbete med ProXecutive Advisory kan vi tillsammans med dig som konsult ge marknaden ett erbjudande som inget annat konsultbolag har. Kontakta oss så berättar vi mer!

Anmälan till vårt konsultnätverk

Anmäl ditt intresse till oss så kontaktar vi dig inom kort för en personlig avstämning.

Jag godkänner ProXecutives integritetspolicy genom att klicka på 'Skicka'.