Om oss

Om oss

Vår värdegrund är: ständigt bättre, proaktiva, affärsmannaskap och tillit.

Vår värdegrund är: ständigt bättre, proaktiva, affärsmannaskap och tillit.

ProXecutive är ett konsultbolag som grundades 2004. Vi är ett 10-tal konsulter med ambition att växa under de närmaste åren. Vårt erbjudande är förstklassig finansiell rapportering och interimstjänster i nära samverkan. Vår målgrupp är utvalda svenska noterade företag, multinationella företag verksamma i Sverige och större privatägda företag samt riskkapitalägda företag.

Hur vi jobbar

Vi erbjuder erfarna kollegor, expertnätverk och allianspartners. Vi hjälper våra kunder med allt från lite mindre projekt, exempelvis i form av att knyta ihop ett koncernbokslut och ta fram tillhörande årsredovisning, till längre interimsuppdrag av varierande karaktär.

Våra konsulter kan gå in i roller som CFO, koncernredovisningschef, ekonomichef eller som en extra resurs inom ekonomifunktionen. Våra team bygger och utvecklar bestående förmåga avseende styrning, lönsamhet och uppföljning av företag.

Hur vi jobbar

Vi erbjuder erfarna kollegor, expertnätverk och allianspartners. Vi hjälper våra kunder med allt från lite mindre projekt, exempelvis i form av att knyta ihop ett koncernbokslut och ta fram tillhörande årsredovisning, till längre interimsuppdrag av varierande karaktär.

Våra konsulter kan gå in i roller som CFO, koncernredovisningschef, ekonomichef eller som en extra resurs inom ekonomifunktionen. Våra team bygger och utvecklar bestående förmåga avseende styrning, lönsamhet och uppföljning av företag.