Anders Fritz börjar som VD på ProXecutive Interim

Det är med stor glädje och entusiasm som vi nu tar ett tydligare grepp om interimserbjudandet på ProXecutive säger Lars Jonsson, grundare och Managing Partner. Under 20 år har vi erbjudit konsulttjänster och rådgivning inom kvalificerade och avancerade redovisnings- och ekonomifrågor, såsom koncernredovisning och IFRS.