Integritetspolicy

För oss på ProXecutive är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och att vi behandlar dem på korrekt sätt.

Om du har någon fråga runt hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill meddela oss att du inte längre vill finnas kvar i vårt register så var vänlig och kontakta oss via personuppgifter@proxecutive.se

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är ProXecutive Interim (559439-4925).

Vi hanterar personuppgifter med hänsyn taget till de olika regelverk som finns, bland andra GDPR, diskrimineringslagen och BFL.

Uppgifter

Uppgifter som vi kan komma att hantera är listade nedanstående.

Namn

Adress

e-post

Telefonnummer

Personnummer

Andra kontaktuppgifter för digital, postal eller annan typ av kontakt

Uppgifter om erfarenheter och kompetenser som vi inhämtat via dokument du delgivit oss, från Linked-in eller motsvarande forum, från personliga kontakter vi har haft med dig och uppgifter du valt att delge oss via ditt konto hos oss eller på annat sätt

Foto

Uppgifter som vi, med ditt godkännande, inhämtat i samband med bakgrundskontroll (ärenden i domstolar och hos kronofogden, inkomst, civilstånd, inlägg på sociala medier, civilstånd). Information som vi inhämtat via bakgrundskontroll sparas inte efter att processen informationen inhämtats i samband med är slutförd

All annan information som du väljer att delge oss

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter i samband med konsultuppdrag eller rekryteringsuppdrag. Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga enligt lag. Vi meddelar dig alltid när vi delar dina personuppgifter med tredje part.

Om du vill att vi tar bort dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är relevant för vår verksamhet.

Du har alltid rätt att begära att vi ska ta bort dina personuppgifter. Vi kommer då att följa aktuella lagrum och ta bort dina personuppgifter beroende på syftet med varför du lämnat dina uppgifter och vilken kontakt vi haft (t.ex. om du varit kandidat i en rekryteringsprocess som vi drivit).

Vi använder personuppgifter som en nödvändig del av vår verksamhet. För att göra det förhåller vi oss till de lagliga grunder som finns för att hantera dessa. Det finns sex stycken lagliga grunder och av dessa är fyra relevanta för oss på Proxecutive.

Samtycke – du har godkänt att vi hanterar dina personuppgifter

Avtal – vi har ingått ett ömsesidigt avtal där vissa personuppgifter är nödvändiga att hantera

Rättslig förpliktelse – det finns legala skäl till att vi måste spara personuppgifter med personer vi varit i kontakt med av olika skäl under en viss tid

Intresseavvägning – om anledningen till att vi måste använda personuppgifterna väger tyngre och risken att kränka någons integritet är obefintlig

Du har alltid rätt att invända mot hur vi använder dina personuppgifter.

Om du vill att vi ska radera dina uppgifter eller om du vill ändra något som är felaktigt så kontakta oss på personuppgifter@proxecutive.se

Du har rätt att få ett registeruppdrag på vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att kontakta oss på personuppgifter@proxecutive.se. Första tillfället varje kalenderår är kostnadsfritt. Ytterligare tillfällen kostar 1000 kr per gång.

Cookies

På vår webbplats använder vi oss av s.k. cookies, dvs små textfiler som lagras på besökarens dator. Dessa cookies kan bland annat göra att vi ser vilken aktivitet som är relevant för våra besökare.

Du kan ställa in din webbläsare så att cookies inte sparas.

Det finns nödvändiga cookies som behövs för att kunna visa innehållet på hemsidan du besöker. Dessa kan inte stängas av men lagrar ingen information om dig och de försvinner i samband med att du lämnar webbplatsen.

Du kan välja att inte acceptera cookies. Om du väljer att inte acceptera alla cookies kommer webbsidan inte att fungera fullt ut men du kan fortfarande använda den.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du tycker att vi på Proxecutive har brustit i våra förpliktelser mot dig så kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Tel: 08-657 61 00

Mail: imy@imy.se