IFRS implementation hos B3 Consulting Group

IFRS implementation hos B3 Consulting Group

OM KUNDEN

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag inom IT och management. De hjälper företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling.

Hos B3 möter du konsulter med spetskompetens, driv och förmåga att leda större förändringsprojekt. Den starka företagskulturen präglas av kundfokus, entreprenörskap, lärande och konsulternas ständiga utveckling.

UPPDRAG

Genom en kontakt i bolagets styrelse fick vi ett inspel på att kunden var i behov av stöttning inom International Financial Reporting Standard (IFRS). Efter ett möte med bolagets CFO fick vi uppdraget att assistera med konvertering till IFRS ifrån det tidigare regelverket.

Det började som sagt med ett projekt där flera av våra konsulter var inblandade för att ta fram beräkningar och bryggor för att konvertera historisk finansiell information till IFRS. Under tiden togs beslut att en börsintroduktion skulle genomföras. Vi stöttade i utformande av rapportering och för att uppnå de krav som börsen ställer.

Efter genomfört projekt har vi som konsulter kvarstått som kvalitetssäkrare vid varje kvartalsrapportering och även funnits tillhands vid redovisningstekniska frågor.

RESULTAT

Det började med en IFRS implementation och har varit ett fortsatt samarbete där ProXecutive är den naturliga samarbetsparten i frågeställningar inom redovisningsområdet samt som kvalitetssäkrare i den löpande externa rapporteringen.

Vill du veta mer? Prata med

Kent Gerhardsson

Kent Gerhardsson

kent.gerhardsson@proxecutive.se
08 791 66 36

Andra kundfall