Utmaningar och förändring hos QleanAir

Utmaningar och förändring hos QleanAir

OM KUNDEN

I mer än 25 år har QleanAir Scandinavia utvecklat innovativa luftreningslösningar som främjar människors hälsa genom att kontrollera inomhusmiljön och luftkvaliteten.
Att rena inomhusluften innebär även betydligt bättre förutsättningar att skydda ett företags produkter och processer.
QleanAir Scandinavia finns i hela världen och produktportföljen består av nyckelfärdiga renrum, ett sortiment av luftrenare samt branschstandarden inom skydd mot passiv rökning.
Med huvudkontor i Solna (Stockholm) har verksamheten expanderat till över 25 länder runt om i världen, och de fortsätter att växa.

UPPDRAG

Det började med att ProXecutive blev kontaktad av en tidigare kollega som hade blivit CFO på Qlean Air. Eftersom vi hade ett gott förtroende för varandras yrkeskunskap sedan tidigare var det självklart att starta ett samarbete. Vår uppgift var till en början att sätta upp rutiner och processer för koncernrapportering kvartalsvis samt att utbilda personal och därefter kvalitetssäkra arbetet. Detta innebar att utveckla konsoliderings- och kassaflödeshanteringen i egen utvecklad excelmodell samt att finnas tillhands vid frågeställningar och kontrollera riktigheten i rapporteringen.

Genom åren har personal bytts ut och behoven varierat men vid varje förändring har vi som konsulter funnits där för att stötta kunden. Dels med att lära upp ny personal i konsoliderings- och kassaflödesmodellen samt att finnas till hands vid kvalificerade redovisningsfrågor som exempelvis IFRS 15 Intäktsredovisning och IFRS 16 Leasing.

När kunden sedan stod inför en börsintroduktion var det självklart att vi fanns med för att biträda vid framtagande och omräkning av historisk finansiell information och modeller för framtida rapportering.

RESULTAT

Ett långvarigt samarbete där vi tillsammans med kunden stått inför utmaningar och förändringar där vi utvecklat bestående förmåga genom väl inarbetade rutiner.

”QleanAir har under många år samarbetat med ProXecutive. QleanAir har kompetens internt för att producera kvartalsbokslut och kvartalsrapporter i en noterad miljö. Trots det har vi regelmässiga avstämningar, arbetsmöten och kvalitetssäkringar med ProXecutive. För att får en kvalitativ second opinion på att vi har konsoliderat koncernen på ett korrekt sätt. Vi är mycket nöjda med samarbetet och kan verkligen rekommendera ProXecutive.”

– Henrik Resmark, CFO, QleanAir

Vill du veta mer? Prata med

Kent Gerhardsson

Kent Gerhardsson

kent.gerhardsson@proxecutive.se
08 791 66 36

Andra kundfall