Ett långvarigt uppdrag hos PDSVISION

Ett långvarigt uppdrag hos PDSVISION

OM KUNDEN

PDSVISION är en global leverantör av tjänster som fokuserar på att hjälpa företag att framgångsrikt möjliggöra sin digitala transformationsresa. PDSVISION är specialiserade på att leverera lösningar och tjänster kring 3D Design (CAD), Product Lifecycle Management (PLM), Product Data Management (PDM), Simulation Modeling (CAE), Internet of Things (IoT), Augmented Reality, (AR) och Aftermarket Solutions.

UPPDRAG

Vi har skapat processer för den finansiella rapporteringen med fokus på uppföljning av koncernens resultat, ställning och kassaflöde samt koncernens årsredovisning. Metodik för effektiva och snabba månadsbokslut samt förvärvsprocess har införts. Under 2020 har vi varit delaktiga som rådgivare vid införskaffandet av koncernkonsolideringssystem och övergång till IFRS. Vi är även verksamma som stöd och rådgivare till bolagets VD och CFO.

RESULTAT

PDSVISION har tillförts bestående förmåga och dess egna medarbetare utför självständigt såväl den interna som den externa finansiella rapporteringen. ProXecutives roll framöver är att bistå där PDSVISION så behöver i deras fortsatt kraftfulla tillväxtresa.

”Vi har verksamhet i olika länder och våra krav på koncernenredovisningar har ökat med att vi har växt. Så där har ProXecutive varit en löpande rådgivare och bistått med assistans där det har behövts. Samarbetet har fungerat bra och varit långsiktigt. Vi har informerat varandra och det har varit både löpande frågor som rådgivande frågor. ”

– Johan Klingvall, VD och koncernchef

Vill du veta mer? Prata med

Lars Jonsson

Lars Jonsson

lars.jonsson@proxecutive.se
08 791 66 33

Andra kundfall