Utmaningar och förändring hos QleanAir

Sätta upp rutiner och processer för koncernrapportering, utbilda personal och därefter kvalitetssäkra arbetet, utveckla konsolidering och kassaflödeshanteringen i egen utvecklad excelmodell samt presentation av finansiell information inför börsnotering.

IFRS implementation hos B3 Consulting Group

Konvertering till IFRS inför börsintroduktion och vägledning vid utformande av rapportering för att uppnå de krav som börsen ställer, kvalitetssäkrare vid varje kvartalsrapportering och redovisningstekniska frågor.

Ett långvarigt uppdrag hos PDSVISION

Process för IFRS, årsredovisning, kassaflöde, konsolidering, förvärv samt stöd till CFO. Ett långsiktigt uppdrag med målet att skapa bestående förmåga.